05. marts 2020

Arbejdsdag om udmøntning af kommunens sundhedspolitik

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i april til en arbejdsdag, der sætter fokus på udvikling og implementering af planer til udmøntning af kommunens tværgående sundhedspolitik.

Sundhedspolitik på tværs

Flere kommuner har vedtaget ny tværgående sundhedspolitik, og mange er i gang med at forberede planer som led i udmøntning af politikken. Der er mange måder at gøre det på, og kommunerne har forskellige vilkår og betingelser for at lykkes med selve udmøntningen. Hvad skal planerne kunne? Hvordan kan processen tilrettelægges, og hvad skal være på plads? Hvordan skabes ejerskab, hvem skal inddrages, og hvad er sundhedskoordinatorens rolle?
Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen besvarer i løbet af dagen.

Formål og indhold på dagen

Formålet med arbejdsdagen er at dele viden og erfaringer om udmøntning af sundhedspolitik på tværs af kommunens forvaltningsområder.

På dagen går vi i dybden med deltagende kommuners erfaringer og den aktuelle status på udmøntning. Vi drøfter udfordringer og løsninger, hvad der skal til for at skabe ejerskab og det fremadrettede arbejde i egen kommune. Undervejs drøfter vi også konsulentens rolle som igangsætter, facilitator, faglig ressource, netværker og formidler af ledelsesinformation.

Deltagelse på dagen er gratis, og den er målrettet koordinatorer og konsulenter med ansvar for udmøntning af kommunale sundhedspolitikker.

Arrangement

Temadage Arbejdsdag om udmøntning af kommunens sundhedspolitik