17. januar 2020

En styrket indsats for at fremme mental sundhed i socialfaglige tilbud

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i marts til temadage, der sætter fokus på, hvordan mental sundhed kan styrkes hos borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

ABC for mental sundhed

Der er en stigende opmærksom på betydningen af mental sundhed og trivsel for borgernes livskvalitet. Dette gælder også i kommunernes socialfaglige tilbud. Temadagen tager afsæt i projekter ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret indsats, der giver et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhedsfremme, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. Fællesskaber er afgørende for vores mentale sundhed, og mental sundhed kan styrkes gennem tre simple tilgange: Gør noget aktivt, gør noget sammen, og gør noget meningsfuldt.

Formål og indhold på temadagen

Formålet med temadagen er at drøfte potentialer og erfaringer med at fremme mental sundhed og trivsel, så borgerne i socialfaglige tilbud, uanset udgangspunkt, har mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber. På temadagen drøfter vi potentialer og erfaringer med at styrke den mentale sundhed bl.a. gennem tværgående samarbejder i kommunen og gennem partnerskaber med civilsamfundet. Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse: 

  • Betydningen af mental sundhed og udfordringer for borgere i socialfaglige tilbud
  • Erfaringer fra de deltagende kommuner ift. at arbejde med at fremme borgernes mentale sundhed
  • Potentialer og erfaringer fra partnerskabet ABC for mental sundhed ift. socialfaglige tilbud
  • Fælles drøftelse af hvordan der kan skabes rammer, så flere borgere i socialfaglige tilbud kan få en hverdag med aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed

Deltagelse i temadagen er gratis, og den er målrettet ledere, planlæggere og nøglemedarbejdere, der arbejder i kommunale socialfaglige tilbud, både i botilbud med bostøtte og i støtte- og kontaktpersonsordningen.

Arrangement

Temadage En styrket indsats for at fremme mental sundhed i socialfaglige tilbud

Temadagen sætter fokus på, hvordan vi gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan styrke mental sundhed for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i kommunerne.