06. november 2019

Flere i bevægelse og trivsel

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til temadage om potentialer i at samtænke kommunens indsatser i forhold til borgernes fysiske aktivitet og mentale sundhed

Et styrket samarbejde for at flere er fysisk aktive og trives

Temadagen tager afsæt i to aktuelle landsdækkende indsatser Bevæg dig for livet, som DGI og DIF står bag og ABC for mental sundhed, som Statens Institut for Folkesundhed har taget initiativ til. De to indsatser har som mål at mobilisere Danmark til hhv. verdens mest idrætsaktive nation og til at styrke egen og andres mentale sundhed.

Formål og målgruppe for temadagen

Formålet med temadagen er at give inspiration til og dele erfaringer om, hvordan kommuner konkret kan styrke samarbejdet om bevægelse og trivsel på tværs af fritids- og sundhedsområdet og i samarbejde med det lokale foreningsliv.

Temadagen er målrettet ledere og konsulenter inden for kommunernes fritids- og sundhedsområde. Den bliver holdt to gange den 20. november i Aalborg og den 22. november i København.

Arrangement

Temadage Temadag: Flere i bevægelse og trivsel