20. februar 2020

Workshop om forebyggelse, pleje og behandling - vær med til at forme fremtidens indsats

Kom og vær med, når KL og de faglige organisationer i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre inviterer alle landets kommuner til en workshop om forebyggelse, pleje og behandling den 21. april i København.

Faglig oprustning af den forebyggende indsats

Workshoppen er et tilbud om, og et forsøg på, at styrke kommunernes forebyggelsesindsats yderligere, samt mindske antallet af unødvendige (gen)indlæggelser. Derfor inviterer parterne på det kommunale område under Fremfærd Sundhed og Ældre alle danske kommuner til workshop om emnet den 21. april i København.

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter om at udvikle og styrke de kommunale kerneopgaver på sundheds- og ældreområdet. I de kommende år vil parterne sætte fokus på forebyggelse, pleje og behandling i kommunerne. 

Formålet med dagen

Deltagerne til workshoppen vil arbejde med at formulere forslag til indsatser, som Fremfærd Sundhed og Ældre kan igangsætte for at styrke forebyggelse, og mindske antallet af unødvendige (gen)indlæggelser.

På workshoppen vil i få mulighed for at:

  • Lære, sparre og vidensdele med kolleger på tværs af kommunegrænser
  • Bidrage fagligt til Fremfærd Sundhed og Ældres projekter om forebyggelse, pleje og behandling i kommunerne
  • Være med til at forme Fremfærd Sundhed og Ældres fremadrettede indsatser på området.

Tilmelding

Alle landets kommuner inviteres til at deltage. Eneste krav er, at man som deltagende kommune stiller med 5-7 deltagere, som dækker både medarbejdere, der i praksis arbejder med pleje, rehabilitering, kvalitet og udvikling, samt ledere inden for pleje, sundhed og omsorg. Det ses gerne, at ledelsesrepræsentanter på chefniveau deltager i workshoppen.

Workshoppen finder sted tirsdag den 21. april 2020 kl. 10-15 i København, adresse følger. 

Tilmelding sker på mail til Sebastian Swane Abildgaard, SSAB@kl.dk, tilmeldingsfristen er mandag den 23. marts 2020. Ved tilmelding bedes i sende navn og stilling på de ønskede deltagere.


Det er gratis at deltage, og der er forplejning med i arrangementet.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kontakt Sophie Leth-Møller på SLM@kl.dk

Invitation nedenfor

  • PDF

    Invitation (alle kommuner) forebyggelse og behandling