01. oktober 2019

Har vi glemt den grundlæggende pleje?

KL og de faglige organisationer på sundhedsområdet inviterer alle landets kommuner til at deltage i en workshop om grundlæggende pleje.

INVITATION: Workshop om grundlæggende pleje

Kom og vær med, når Fremfærd Sundhed og Ældre i samarbejde med kommunale medarbejdere og ledere skal komme med ideer og konkrete forslag til indsatser, der kan styrke den grundlæggende pleje i hele landet.

Hvad er Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer om at udvikle og styrke de kommunale kerneopgaver på sundheds- og ældreområdet.

I den kommende periode ønsker parterne at sættes fokus på følgende fire områder:

 • En revitalisering og synliggørelse af den grundlæggende pleje.
 • En styrkelse af den forebyggende indsats.
 • Fremme den rehabiliterende tilgang i plejen.
 • Rette kompetencer til rette opgaver.

Hensigten er, at kommunerne selv skal være med til at definere, hvilke indsatser, som kan styrke den kommunale indsats inden for de fire fokusområder.

KL og de faglige organisationer inviterer derfor nu til en række workshops, hvor kommunale medarbejdere og ledere i fællesskab får mulighed for at formulere forslag til projekter, som kan igangsættes i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Behov for en større synliggørelse af den grundlæggende pleje

I takt med at flere og flere borgere skal behandles og plejes i det nære sundhedsvæsen bliver det tydeligt, at den grundlæggende pleje er afgørende for kvaliteten i den kommunale sundheds- og ældreindsats.

Der er derfor brug for, at den brede plejeindsats italesættes og anerkendes som fundamentet for kvaliteten i det nære sundhedsvæsen.

Workshop om grundlæggende pleje

Formålet med workshoppen er at formulere forslag til indsatser, som Fremfærd Sundhed og Ældre kan igangsætte for at revitalisere og styrke den grundlæggende pleje.

I får:

 • Mulighed for at jeres kommune er aktivt med til at definere, hvordan Fremfærd Sundhed og Ældre kan være med til at styrke den grundlæggende pleje.
 • Sparring og videndeling på tværs
 • Og ikke mindst mulighed for at få del i de udviklingsmidler, som Fremfærd Sundhed og Ældre uddeler til udvalgte projekter, som led i den videre indsats på området.

Det er et krav, at de deltagende kommuner stiller med 5-7 deltagere, som dækker både medarbejdere, der i praksis arbejder med pleje, rehabilitering, kvalitet og udvikling, samt ledere indenfor pleje, sundhed og omsorg. Vi opfordrer til, at ledelsesniveau 2 deltager i workshoppen.

Det er gratis at deltage i workshoppen.

Hvor og hvornår

Workshoppen finder sted den 9. december kl. 10-15 i Odense.

For mere information om arrangementet se vedhæftede invitation samt foreløbige program for dagen.

 

 • PDF

  Invitation til workshop om grundlæggende pleje

 • PDF

  Foreløbigt program til workshop om grundlæggende pleje