12. november 2019

Nye vejledninger og indsatser med fokus på genoplivning og livsforlængende behandling

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med KL samt andre organisationer, udarbejdet to nye vejledninger omkring fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivning, der sammen med en ny informationsindsats skal sikre at læger og patienter får taget en samtale om livets afslutning i tide.

To nye vejledninger

Den 1. november lancerede Styrelsen for Patientsikkerhed to nye vejledninger til sundheds- og plejepersonale omkring fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivning.

Formålet med de to vejledninger er at understøtte et godt samarbejde mellem patient, behandlingsansvarlig læge og andre sundhedspersoner omkring en værdig afslutning på livet. Samtidig er vejledningerne med til at sikre, at der bliver taget stilling til fravalg af livsforlængende behandling og fravalgt af genoplivningsforsøg, når det vurderes sundhedsfagligt relevant, eller når patienten ønsker det.

Sammen med en ny informationsindsats i form af to film og en pjece til sundhedspersoner ønsker Styrelsen for Patientsikkerhed at sætte fokus på genoplivning, således at patienter og borgere får en værdig afslutning på livet.

Læs mere om de to vejledninger på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Fakta

 • De to vejledninger er relevante for alle patientgrupper og gælder uanset om behandling sker på sygehus, plejecenter, botilbud, privat institution, i privat hjem, hjemmepleje m.v.
 • De to vejledninger ersatter vejledninger nr. 9374 af 29. maj 2018 og vejledning nr. 9375 af 29. maj 2018.
 • Informationsindsatsen startede 1. november 2019, hvor vejledningen om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg samt vejledningen om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling trådte i kraft.

 

 • PDF

  Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling.pdf

 • PDF

  Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg.pdf

 • PDF

  Pjece - Fravalg af genoplivningsforsøg.pdf