15. marts 2019

Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser – hvad betyder det for kommunerne?

KL inviterer til fyraftensmøder i april om egenbetaling på kommunale akutpladser

Den 28. februar 2019 trådte en ny bekendtgørelse om stop for egenbetaling på kommunale akutpladser i kraft. Med bekendtgørelsen kan kommunerne ikke længere opkræve borgere betaling for kost, linned, tøjvask o. lign. under ophold på en kommunal akutplads.

Som opfølgning på regelændringen vil KL invitere til fyraftensmøder, hvor de nye regler vil blive gennemgået og kommunerne vil få lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte, hvad det betyder for kommunernes praksis fremadrettet.

 

Fyraftensmøde i vest:

 Den 9. april 2019 kl. 14.00-16.00 i DGI-huset Aarhus 

Arrangement

Møder og netværk Fyraftensmøde om egenbetaling på kommunale akutpladser - Vest

Fyraftensmøder i øst:

Den 10. april 2019 kl. 15.00-17.00 i KL-huset

Arrangement

Møder og netværk Fyraftensmøde om egenbetaling på kommunale akutpladser - Øst

Den 12. april 2019 kl. 14.00-16.00 i KL-huset

Arrangement

Møder og netværk Fyraftensmøde om egenbetaling på kommunale akutpladser – Øst

 

 

Deltagelse i arrangementet koster kr. 200 pr. deltager.

Bemærk, at det alene er kommuner, der kan deltage i fyraftensmøderne.

 

For oplysninger om den faglige del kontakt chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, jjc@kl.dk

For praktiske oplysninger kontakt student Amalie Lollike, amlo@kl.dk