06. marts 2019

Inspiration til at indføre røgfri udearealer i kommuner

Ny temadag sætter fokus på hvad kommunerne kan gøre for at etablere røgfri uderum, hvor børn og unge færdes. Temadagen afholdes to steder i landet i april og tilmelding er åben.

Gå efter røgen 

Mange både børn og voksne vil gerne færdes i et røgfri miljø også, når de udenfor. Røgfri udearealer kan fx være legepladser, skaterområder, idrætsanlæg, friluftsbade og ved indgange foran skoler, klubber og ungdomsuddannelser. Røgfri udearealer handler om røgen – ikke om rygere. Erfaringer fra kommuner, der er længst på området viser, at vejen til røgfri udearealer ikke bygger på forbud. I stedet vises skilte, hvor der står 'Velkommen til en røgfri legeplads' eller 'Tak fordi du ikke ryger her'. 

Temadage om røgfri udearealer

Center for Forebyggelse i praksis og Kræftens Bekæmpelse afholder i april temadage om arbejdet med at etablere røgfri udearealer, hvor børn og unge færdes. På dagen vil der fokus på beslutnings- og implementeringsprocessen i den enkelte kommune. Typiske spørgsmål, der skal besvares i processen er:

  • Hvor store røgfri udearealer og hvor?
  • Hvordan skal arealerne markeres?
  • Hvordan skal der kommunikeres om indsatsen?

Temadagen er målrettet ledere og konsulenter på planlæggerniveau fra kommunernes sundhedsområde og Teknik- og Miljøområde.

Arrangement

Temadage Temadag: Røgfri udearealer – hvor børn og unge færdes

Ny pjece med inspiration

KL har samlet erfaringer med at etablere røgfri udearealer i en ny pjece.  Der er eksempler på, hvordan kommunerne kan etablere røgfri udearealer og inspiration fra Danmark og udlandet.


Røgfri udearealer er blevet mere udbredt. DSB har indført røgfri perroner. Hospitaler har indført røgfri matrikel, og enkelte stadions er helt røgfri. Flere forlystelsesparker og zoologiske haver er delvist røgfri, og flere kommuner har indført røgfri legeområder.