22. maj 2019

KL's Ældrekonference 2019: Hvad er et godt ældreliv?

Tilmelding til KL's Ældrekonference 2019 er nu åben. Kom og hør mere om hvad, der optager kommunerne på ældreområdet og bliv inspireret af spændende oplæg fra både Danmark, Norge og Sverige.

Konferencens udgangspunkt

I begyndelsen af året udkom KL's debatoplæg 'Hvad er et godt ældreliv?'. Debatoplægget indeholder en række spørgsmål til fremtidens ældrepleje, som KL's Sundheds- og Ældreudvalg har debatteret med kommunalpolitikere rundt om i landet.

Årets ældrekonference tager udgangspunkt i KL's debatoplæg. I KL har vi ikke en færdigstrikket løsning, men med konferencen ønsker vi at give et fagligt bud på, hvordan man som borger, pårørende, medarbejder samt frivillig kan arbejde med at fremme et godt ældreliv for de svageste ældre borgere.

 Programmet

Formålet med formiddagsprogrammet er at præsentere forskellige eksempler på, hvordan kommunerne kan arbejde indenfor de fire temaer præsenteret i debatoplægget; de ældre selv, medarbejderne, de pårørende og civilsamfundet.

Om eftermiddagen trækkes tråde til vores nordiske naboer med oplæg fra Norge og Sverige. Her uddybes hvilke udfordringer, de står med, der formentlig ikke er så langt fra vores egne, og hvordan de arbejder med at forbedre livet for deres ældste borgere.

Med årets konference har KL forsøgt at ramme bredt - og håber på at kunne give indsigt i den mangfoldighed, som findes på ældreområdet, og hvordan vi kan give flest ældre det liv, de er berettiget til.

Vi glæder os til at byde jer velkommen den 17. september på Comwell Kolding.

 

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2019