20. juni 2019

Lægernes kendskab til kommunale akuttilbud

Kan en fælles visitationsenhed bestående af alle tre aktører – den praktiserende læge, hospitalsvisitationen og det kommunale akuttilbud – sikre, at ældre medicinske patienter får det rette tilbud fra start? Kom og høre mere på KL's Ældrekonference 2019.

Fælles visitation kan forebygge indlæggelser

I satspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne ved første kontakt" i Randers- og Midtklyngen er der afprøvet forskellige modeller for, at visitationen af ældre medicinske patienter kan ske i et samarbejde mellem tre aktører – den praktiserende læge eller vagtlægen, hospitalsvisitationen og det kommunale akutteam. Det skal sikre, at borgerne får det rette tilbud fra start og ikke indlægges på hospitalet, hvis det kunne have været undgået, f.eks. ved at tilbyde borgeren en kommunal akutplads eller kommunal hjælp i eget hjem, såfremt kommunen finder det muligt.

En undersøgelse gennemført af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM peger på, at vagtlægen i den fælles visitation i Randers- og Midtklyngen ofte mangler det nødvendige kendskab til mulighederne og kompetencerne i de lokale og kommunale akuttilbud.

KL's Ældrekonference

Forud for dette års Ældrekonference har vi besøgt Randersklyngen og fået et indblik i nogle af de udfordringer, der afspejles i DAFACTUM's rapport, og vi har talt med de forskellige aktører om, hvordan de håndtere disse udfordringer.

Kom og hør mere d. 17 september 2019 på Comwell Kolding.

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2019

 

Den fulde afrapportering af undersøgelsen fra DEFACTUM er tilgængelig på sundhedsaftalens hjemmeside under satspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt", og kan tilgås her.