26. juni 2019

Det nære sundhedsvæsen på den kommunale dagsorden

Til at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen har KL lanceret en ny special uddannelse til sygeplejersker, der kan være med til at løfte medarbejdernes kompetencer og sætte fokus på kvalitetsudvikling og forankring af ny viden i kommunerne. Kom og høre mere på KL's Ældrekonference, hvor vi kommer omkring den nye uddannelse i borgernær sygepleje.

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Komplekse borgerforløb er stigende indenfor den kommunale sundhedspleje og stiller store krav til medarbejdernes kompetencer. Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er et helt nyt uddannelsestilbud til bl.a. kommunale sygeplejersker. Specialuddannelsen understøtter udviklingen af det nære sundhedsvæsen og skal bidrage med et fagligt løft af sygeplejen i kommunerne, bl.a. ved at sætte fokus på at løfte sygeplejerskernes organisatoriske kompetencer i at lede og koordinere patient og borgerforløb på tværs af sektorer. Ca. 120 sygeplejersker startede på uddannelsen i december 2018 og forventes færdige ultimo 2019.

Hvorfor videreuddannelse er vigtigt

På årets Ældrekonference får vi besøg fra Silkeborg kommune, hvor direktør Anders Kjærulff vil give et fagligt og lederorienteret perspektiv på specialuddannelsen i borgernær sygepleje, og hvordan kompetence udvikling af sygeplejersker kan blive en del af strategien for fremtidens krav om borgernær sygepleje. Sammen med en studerende på uddannelsen gives et spændende og alternativ indblik i, hvordan det nære sundhedsvæsen kan sættes på den kommunale dagsorden.

Kom og hør mere på KL's Ældrekonference den 17. september 2019 på Comwell Kolding.

 

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2019