20. juni 2019

Deltag i debatten 'Hvad er et godt ældreliv?'

Hvad er et godt ældreliv? Det spørgsmål vil KL's Sundheds- og Ældreudvalg gerne drøfte med andre interessenter og aktører på ældreområdet – og inviterer derfor til debatmøde om det kommunale ældreområde.

Vi bliver stadig flere ældre. Derfor er vi nødt til at tage en drøftelse af, hvordan det kommunale ældreområde skal udvikles de kommende år. KL's Sundheds- og Ældreudvalg har som oplæg til debat udfærdiget hæftet 'Hvad er et godt ældreliv?'. Debatoplægget kommer ikke med et sæt af færdigstrikkede løsninger, men sætter derimod en række spørgsmål til debat inden for fire temaer: De ældre, medarbejderne, de pårørende og civilsamfundet.

Samarbejdet på tværs

KL's Sundheds- og Ældreudvalg har i foråret rejst rundt i Danmark for at debattere spørgsmålene med deres kollegaer i kommunalbestyrelserne - men udviklingen afhænger også af, at vi samarbejder på tværs. Derfor inviteres andre aktører og interessenter på sundheds- og ældreområdet til debatmøde om, hvordan vi i samarbejde kan bidrage til, at borgere kan leve et værdigt og selvstændigt ældreliv.

Målgruppe

Debatmødet henvender sig til private- og offentlige organisationer på ældreområdet og finder sted i KL-huset den 15. august 2019 kl. 13.30-16.00.

Arrangement

Møder og netværk Debatmøde for interessenter på ældre- og sundhedsområdet