23. marts 2022

KL og FOA inviterer til gratis webinar om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters fag og faglighed

VIVEs nye undersøgelse af udviklingen i uddannelserne, opgaverne og rammerne samt medarbejdernes perspektiv på social- og sundhedsområdet viser, at kontinuitet, tillid og tålmodighed er centrale elementer i den fælles kernefaglighed for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Gratis webinar om anvendelse af rapportens resultater i praksis

Kontinuitet, tillid og tålmodighed er centrale elementer i den kernefaglighed, som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter har til fælles: at skabe en relation til borgerne i ældreplejen for at hjælpe dem mod bedre livskvalitet gennem pleje og omsorg. Det viser VIVEs undersøgelse af udviklingen i uddannelserne, opgaverne og rammerne samt medarbejdernes perspektiv på området.

KL og FOA har inviteret VIVE til at afholde to webinarer, hvor rapportens analyser præsenteres med et særligt fokus på, hvordan I kan bruge viden fra rapporten i den daglige drift af ældreområdet. VIVE vil indenfor hvert af rapportens emner præsentere centrale spørgsmål I kan drøfte i jeres egen organisation.

Afholdelse af de to webinar

Webinarene afholdes på følgende dage:

  • Onsdag den 6. april kl. 14.00-15.00
  • Torsdag den 19. maj kl. 14.00-15.00

På første webinar onsdag den 6. april har vi fokus på:

  • Opgavefordeling, samarbejde og organisering
  • Assistenternes og hjælpernes rolle: udvikling, afvikling og variation

På andet webinar torsdag den 19. maj har vi fokus på:

  • Kernefaglighed vs. Rammerne
  • Sundhedslov vs. Servicelov

Tilmelding til det gratis webinar

Begge webinarer er gratis. I skal tilmelde jer via nedenstående link, hvis I vil have tilsendt et link inden hvert webinar. Begge webinarer live-streames fra KL’s studie. Det er også muligt at se webinaret efterfølgende via KL og FOA’s hjemmesider.

Du skal blot tilmelde dig én gang, så får du tilsendt link til begge webinarer.

Du får tilsendt link dagen før webinaret.

Tilmeld dig KL og FOA's webinar om fag og faglighed

×

Log ind