20. januar 2023

Børn som pårørende – Tidlig indsats til børn i risiko for mistrivsel

Hvordan kan kommunale indsatser til tidlig opsporing og støtte styrkes, så børn, der vokser op med en forælder med fysisk eller psykisk sygdom, får de bedst mulige betingelser? Det er emnet for to temadage, som holdes 13. og 30. marts 2023

Center for Forebyggelse i praksis inviterer sammen med KOMBU til temadag om børn som pårørende – Tidlig indsats til børn i risiko for mistrivsel. Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om, hvordan kommunen bedst kan styrke den tidlige indsats til børn, der er pårørende til syge familiemedlemmer og oftere er udsat for særlige belastninger.

På temadagen bidrager professor Anne Thorup med oplæg om de konsekvenser det har for børn at vokse op i familier med særlige belastninger. KOMBU præsenterer deres arbejde, og en kommune fortæller om konkrete erfaringer med at opbygge kapacitet, skabe fælles sprog og udvikle indsatser til børn som pårørende.

Temadagen henvender sig til medarbejdere og ledere i sundhedspleje, dagtilbud og skole, PPR, beskæftigelses- og rusmiddelområdet samt socialpsykiatrien og andre, der arbejder med indsatser til børn som pårørende. Læs mere om temadagen på centerets hjemmeside. 

×

Log ind