07. februar 2022

Styrk hygiejneindsatsen - også post COVID

COVID har vist os, at et styrket fokus på infektionshygiejne på tværs af alle forvaltninger, er nødvendigt for at mindske smittespredning. Dog er det ikke kun ift. COVID, at et styrket fokus på infektionshygiejne forebygger sygdom hos både borgere og medarbejdere. Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af mange forskellige smitsomme sygdomme og resistente mikroorganismer, som både er en stor belastning for den enkelte borger, men rammer også samfundet i form af sygefravær og tabt arbejdsevne samt udgifter til behandling og pleje. Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale i at styrke hygiejneindsatsen- også på den lange bane.

Komponent – Kommunernes Udviklingscenter har sammen med KL, udviklet et 2 dages kursus "Hygiejnekoordinator - Lær at undervise nøglepersoner i kommunal infektionshygiejne", som afholdes 2 gange i marts og april. På kurset får du viden om og metoder til at kunne skabe undervisning og læring for nøglepersoner i infektionshygiejne med henblik på en stærk forankring af den infektionshygiejniske indsats i kommunen. 


Læs mere og tilmeld dig her: Hygiejnekoordinator - Lær at undervise nøglepersoner i kommunal infektionshygiejne | Komponent - Kommunernes udviklingscenter (cok.dk)

×

Log ind