20. april 2022

Nyt inspirationskatalog fra KL om social ulighed i sundhed blandt børn og hvad kommunen kan gøre

Nyt inspirationskatalog fra KL

Center for Forebyggelse i praksis (KL) sætter i nyt inspirationskatalog fokus på social ulighed i sundhed blandt børn og hvad kommunen kan gøre. Inspirationskataloget præsenterer fire temaer og 14 faglige anbefalinger, som Center for Forebyggelse i praksis (KL) ved gennemgang af Sundhedsstyrelsens nyeste publikationer på området, har fundet særligt betydningsfulde for kommunernes arbejde med at mindske social ulighed i sundhed blandt børn. De fire temaer er: ’Småbørn’, ’børn i dagtilbud’, ’børn i skole og fritidsmiljøer’ og ’tværgående’. For hvert tema præsenteres faglige anbefalinger og eksempler på, hvordan kommuner arbejder med at udvikle og styrke indsatsen.

Håbet er, at inspirationskataloget kan give fagprofessionelle og ledere inden for sundhedspleje, dagtilbud, skole og fritidsmiljøer indblik i, hvordan der med afsæt i både universelle indsatser og målrettede lokale indsatser, kan arbejdes med at styrke mere lighed i sundhed og trivsel blandt børn. Inspirationskataloget kan også inspirere til drøftelser i forvaltningens chefgrupper og i kommunalbestyrelsen.

Find inspirationskataloget her

×

Log ind