21. marts 2022

Minikursus for sundhedskonsulenter

Fortsat ledige pladser - Sæt forebyggelsen på dagsordenen og skab bedre resultater gennem faglig viden, samarbejde på tværs, involvering og facilitering når Center for Forebyggelse i praksis d. 1.-2. juni og d. 8.-9. juni inviterer til minikursus

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til et 2-dages-kursus for konsulenter og -koordinatorer, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen. På minikurset drøfter vi hvordan sundhedsfremme og forebyggelse sættes højt på den kommunale dagsorden fremadrettet; Hvordan ejerskab til opgaven fremmes på tværs af forvaltninger og fagområder; Og hvordan kapaciteten styrkes til at omsætte den tværgående forebyggelsesopgave til praksis.

Formål

Formålet med minikurset er, at deltagerne får styrkede kompetencer til - som konsulenter og facilitatorer - at sætte forebyggelse højt på den kommunale dagsorden og fremme ejerskabet til og understøtte implementering af den tværgående forebyggelsesopgave

Andet vigtigt for minikurset?

Kurset holdes to steder København: 1. og 2. juni 2022 og Aarhus: 8. og 9. juni 2022. Der er en deltagerbetaling på 1200 kr. ekskl. moms.

Du kan læse mere om temadagen samt tilmelde dig på centerets hjemmeside

×

Log ind