07. februar 2022

Fortsat ledige pladser - Gode skærmvaner blandt 0-6 årige børn

Center for Forebyggelse i praksis har fortsat ledige pladser når de den 4. april inviterer til temadag om, hvordan forældre, sundhedspleje og dagtilbud kan fremme gode digitale vaner hos 0-6 års børn.

Gode skærmvaner blandt 0-6 årige børn

Kom til temadag om gode skærmvaner blandt 0-6 årige børn, og få den nyeste viden om digitale medier i både et pædagogisk- og et sundhedsperspektiv. Forskningen peger på, at der er social skævhed i spædbørnsforældres og små børns brug af digitale medier, og på temadagen drøfter vi, hvilken rolle sundhedsplejen kan spille i at rådgive spæd- og småbørnsfamilier samt muligheder og faldgrupper i at inddrage digitale medier i den pædagogiske praksis i dagtilbud.
Temadagen afholdes to gange, hhv. den 30. marts i Vejle og den 4. april i København.

Læs mere om dagen og tilmeld dig her

×

Log ind