11. oktober 2022

Fra politik til praksis på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til temadag om implementering af kommunale sundhedspolitikker.

Alle kommuner har en sundhedspolitik, som sætter retning for den sundhedsfremmende indsats, der berører alle fagområder i kommunen. Der vil altid vise sig knaster og udfordringer i implementeringen, og arbejdet kræver vedvarende fokus og opmærksomhed med processtøtte, involvering, opbakning, opfølgning og justering.

Formålet med arbejdsdagen er give inspiration og dele viden og erfaringer om implementering af sundhedspolitikken. Hvornår lykkes I, hvor er det svært og hvad er den gode vej videre i egen kommune?

Der er mulighed for at læse mere samt tilmelde sig her.

×

Log ind