06. september 2021

Social ulighed i sundhed blandt børn. Fra viden til handling i hele kommunen.

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til temadage, der handler om social ulighed i sundhed blandt børn. Kom med og få inspiration til, hvilke veje kommunen kan gå for at fremme større lighed i sundhed blandt børn.

Viden og handling ift. social ulighed i sundhed blandt børn

Der er betydelig social ulighed i sundhed blandt børn. Det gælder både, når det kommer til fx mad- og måltidsvaner, bevægelse og rygning og det gælder ift. , søvn, , mobning og kropsopfattelse samt sprogudvikling, forældre-barn relationen og i forholdet til jævnaldrende.

På temadagen præsenterer Henrik Brønnum-Hansen fra Københavns Universitet nyeste viden om social ulighed i sundhed og hvilke indsatser, der kan bidrage til at reducere uligheden. Center for Forebyggelse i praksis præsenterer faglige anbefalinger om, hvordan kommunen kan styrke indsatsen i 1) sundhedsplejen, 2) dagtilbud og 3) skole og fritidsordninger.

  • Indsatser mod social ulighed i sundhed med afsæt i t rapporten Indsatser mod social ulighed i sundhed Henrik Brønnum-Hansen, Lektor, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
  • Faglige anbefalinger til indsatser i sundhedspleje, dagtilbud og skole, der kan mindske uligheden i sundhed blandt børn? V. Tine Curtis og Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis

Med inspiration fra de to perspektiver drøfter deltagerne nuværende praksis og muligheder for at styrke indsatsen i egen kommune.

Læs mere om tilmeld dig her

Temadagen udbydes som led i KL's deltagelse i Alliancen mod social ulighed i sundhed. Dagen bliver afholdt d. 1/10 samt som webinar 26/10 2021. Læs mere og tilmeld dig her.

Arrangement

Temadage Temadag om social ulighed i sundhed blandt børn - fra viden til handling i hele kommunen

×

Log ind