01. november 2021

Temaeftermiddag om forebyggelse af urininkontinens blandt ældre – hvad kan kommunen gøre?

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til temadage om urininkontinens blandt ældre. Kom med og få inspirationen til, hvad kommunen kan gøre.

Temaeftermiddag om forebyggelse af urininkontinens blandt ældre – hvad kan kommunen gøre?

Urininkontinens er en stor udfordring for mange ældre. Med afsæt i spændende oplæg drøftes nuværende praksis og muligheder for at styrke indsatsen i egen kommune.

Frank Schmidt, speciallæge i urologi, Aarhus Universitetshospital Skejby og Vibeke Weltz, overlæge på gynækologisk obstetrisk afdeling på Herlev Hospital holder oplæg på temadagen i hhv. Århus og København om årsager og tegn på urininkontinens, hvad der kan forebygges samt hvordan og hvornår der er behov for nærmere udredning.

Randers Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager med oplæg om deres gode erfaringer med at arbejde systematisk med forebyggelse, opsporing og træning til ældre med urininkontinens, og sætter desuden fokus på de sociale konsekvenser af urininkontinens.

Temadagen er gratis og afholdes to gange fysisk og yderligere som et webinar:

  • 22. november i Aarhus
  • 29. november i København
  • 14. december, webinar

Læs mere og tilmeld dig her

Arrangement

Temadage Temadag: Forebyggelse af urininkontinens

×

Log ind