03. maj 2021

Virtuel temadag om unge og tobak

Center for Forebyggelse i praksis afholder i forbindelse med den nye tobakslov virtuel temadag om unge, tobak og nikotinafhængighed.

Hvordan kan fagpersoner og frivillige støtte unge til at blive tobaksfri?

Fra 31. juli 2021 træder ny lovgivning om røgfri skoletid i kraft på alle ungdomsuddannelser. Det betyder, at elever ikke må ryge, dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. De samme regler trådte i kraft for grundskoler, kostskoler og efterskoler 1. januar 2021. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at brugen af snus, skrå og tyggetobak er i stigning blandt grupper af unge. På temadagen formidler vi viden om den nikotinafhængighed, der er forbundet med at ryge, dampe og tage snus, og drøfter hvilke sociale dynamikker, der er på spil, og hvordan fagpersoner kan støtte unge til at blive tobaksfri.

Temadagen arrangeres sammen med Røgfri Fremtid og udbydes virtuelt 2. juni 2021.