12. februar 2021

Webinar om en styrket sundhedsfremmende og forebyggende indsats blandt ældre

Center for Forebyggelse i praksis afholder webinar med fokus på, hvordan kommuner kan understøtte ældres trivsel og sundhed gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og samarbejde med lokale aktører.

Ældres sundhed og trivsel

To nye publikationer fra Sundhedsstyrelsen giver konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse blandt ældre samt målrette, kvalificere og styrke indsatsen. På webinaret introducer Sundhedsstyrelsen de nye publikationer, og vi drøfter hvordan kvaliteten af sundhedsfremme og forebyggelse blandt ældre i eget hjem styrkes? Samtidig deler deltagerne erfaringer med at etablere gode rammer for fællesskaber og aktiviteter blandt ældre i samarbejde med andre lokale aktører. Webinaret henvender sig til kommunale ledere og fagpersoner som forebyggende medarbejdere samt nøglemedarbejdere i kommunale aktivitetscentre og sundhedscentre. 

Formål og indhold på dagen

Formålet med webinaret er, med afsæt i de to nye publikationer fra Sundhedsstyrelsen, at inspirere kommuner til en styrket sundhedsfremmende og forebyggende indsats blandt ældre, og i samarbejde med andre lokale aktører at tage hånd om ældre, der viser tegn på social, mental eller fysisk mistrivsel.

Webinaret veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser:

Tema 1: Hvordan styrkes kvaliteten af sundhedsfremme og forebyggelse blandt ældre i eget hjem?

  • Introduktion ved Sundhedsstyrelsen til anbefalinger i publikationerne Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre og Vejledning til Forebyggende hjemmebesøg til ældre v/ Oversygeplejerske Annette Poulsen, Forebyggelse og Ulighed, Sundhedsstyrelsen
  • Oplæg om det sundhedspædagogiske arbejde i relation til ældre. Hvordan understøtte den ældres sundheds- og handlekompetence?
  • Drøftelse blandt deltagerne med afsæt i oplæggene. Hvordan kan kvaliteten af sundhedsfremme og forebyggelse styrkes ift. ældre, som viser tegn på social, mental eller fysisk mistrivsel?

Tema 2: Hvordan etableres gode rammer for fællesskaber og aktiviteter blandt ældre, der viser tegn på social, mental eller fysisk mistrivsel?

  • Erfaringer fra en kommune, der arbejder med at skabe gode rammer for fællesskaber og aktiviteter for ældre og inddrager det lokale foreningsliv
  • Tre perspektiver på gode rammer for fællesskaber og aktiviteter blandt ældre, der viser tegn på social, mental eller fysisk mistrivsel? Samarbejdspotentialer og aktiviteter
  • Drøftelse af hvordan kommunen kan understøtte, at ældre medborgere med behov får mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter lokalt

 

Arrangement

Temadage Webinar om en styrket sundhedsfremmende og forebyggende indsats blandt ældre