12. februar 2021

Temadag om unge og tobak

Center for Forebyggelse i praksis afholder en temadag som et webinar om røgfri skoletid i anledning af den nye tobakslov.

Unge, tobak og nikotinafhængighed

Fra 31. juli 2021 træder ny lovgivning om røgfri skoletid i kraft på alle ungdomsuddannelser. Det betyder, at elever ikke må ryge, dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen.  De samme regler trådte i kraft for grundskoler, kostskoler og efterskoler 1. januar 2021. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser samtidig en ny og bekymrende udvikling i unges forbrug af tobaksprodukter. Grupper af unge der hver dag benytter snus eller tyggetobak er i vækst.

På temadagen formidler vi viden om den nikotinafhængighed, der er forbundet med at ryge, dampe og tage snus, og drøfter hvilke sociale dynamikker, der er på spil og hvordan fagpersoner og andre, der er i berøring med unge, kan støtte unge til at blive tobaksfri. 

Formål og indhold på dagen

Formålet med temadagen er give inspiration til og dele erfaringer om, hvordan medarbejdere på bl.a. ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, klubber samt frivillige trænere i foreningslivet kan tale med de unge om nikotinafhængighed, det sociale aspekt af rygning og yde støtte i hverdagen.

Temadagen vil veksle mellem faglige oplæg og fælles drøftelse blandt deltagerne i mindre virtuelle grupper.

  • Oplæg om unge og sociale dynamikker bl.a. med afsæt i rapporten Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selvom jeg jo er det Andrea Stadil Glahn og Anne-Line Brink Kræftens Bekæmpelse
  • Oplæg om myter og viden om snus og nikotinafhængighed. Hvad gør nikotin for hjerne og krop v. Charlotta Pisinger, professor i Tobaksforebyggelse, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region H, tilknyttet Hjerteforeningen
  • Kort drøftelse af hovedpointer i mindre grupper
  • Perspektiver på hvordan er man en god rollemodel ift. at hjælpe unge til at blive nikotinfri. Case fra 10. klasse v. Peter Bastian, Brøndby Kommune
  • Præsentation af ny hjemmeside og materiale om unge og snus, v. Helle Stuart, Projektleder, Vallensbæk Kommune
  • Drøftelse – hvordan kan vi bruge det vi har hørt til at styrke indsatsen i egen sammenhæng – ungdomsuddannelse, ungdomsskole, klubber og forening?
  • Information om hjælp til rygestop samt rådgivning og uddannelse til fagpersoner og foreninger, der er interesserede i at styrke indsatsen for et tobaksfrit ungeliv v. Kræftens Bekæmpelse og Stoplinien og Center for Forebyggelse i praksis

 

Arrangement

Temadage Temadag om unge, tobak og nikotinafhængighed