10. august 2021

Fra forebyggelse af overvægt hos børn – til fremme af sund vægtudvikling

Center for forebyggelse i praksis inviterer til temadage, der handler om, hvordan kommunen kan arbejde for at forebygge overvægt hos børn? Kom med og få inspiration til, hvilke veje kommunen kan gå for at fremme en sund vægtudvikling hos børn.

Perspektiver på sund vægtudvikling til inspiration

Omkring hvert 6. barn i skolealderen er overvægtige. På temadagen bliver præsenteret tre forskellige vidensbaserede perspektiver på, hvordan kommunen kan arbejde med sunde rammer omkring børn for at fremme en sund vægtudvikling:

  • en indsats i lokalsamfundet, hvor alle aktører tager fælles ansvar for at skabe sunde rammer for børnene
  • et kommunalt tilbud til børn med overvægt, der alene henvender sig til forældrene
  • et nyt redskab til at tage dialogen om sukker, der er udviklet i et samarbejde mellem forskere og en kommune.

Med inspiration fra de tre perspektiver drøfter deltagerne, hvilke veje, der de rette, til at udvikle indsatsen i egen kommune.

Læs mere om tilmeld dig her

Temadagen udbydes som del af formidlingen af erfaringer fra projekt Børneliv i sund balance, der er støttet af Nordea Fonden. Dagen bliver holdt to gange, den 1. 9 i Kolding og den 8.9 i København.

Arrangement

Temadage Temadag: Fra forebyggelse af overvægt hos børn - til fremme af sund vægtudvikling