30. august 2021

Inspirationsdag om Dialog om alkohol

Center for Forebyggelse i praksis og Sundhedsstyrelsen inviterer til temadage om opsporing af borgere med problematisk alkoholforbrug og Sundhedsstyrelsens ’Dialog om alkohol - rådgivnings- og implementeringsmateriale’.

Inspirationsdag om Dialog om alkohol

På temadagene sætter vi fokus på eventuelle udfordringer ved at opspore borgere med et problematisk alkoholforbrug og ser på, hvordan Sundhedsstyrelsens nye materialer kan sættes i spil på egen arbejdsplads og i egen kommune.

Der afholdes 5 temadage med samme indhold. Temadagene efterfølges af et fælles virtuelt opfølgningswebinar, hvor vi vil tale om, hvordan der lokalt arbejdes med forbedring af indsatsen, og hvilke erfaringer, deltagerne har haft med "Dialog om alkohol".

Læs mere og tilmeld dig her

Arrangement

Temadage Temadag: Dialog om alkohol

 

×

Log ind