16. oktober 2020

Webinar om skoletrivsel for alle

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til webinaret Skoletrivsel for alle. Det sker den 2. december 2020 kl. 13.00-15.00. Webinaret tager afsæt i den nyeste viden om børn og unges mentale sundhed og sætter fokus på, hvordan skoleforvaltning og skoleledelse kan understøtte skolernes trivselsarbejde.

Skoletrivsel for alle

På dagen giver oplægsholdere inspiration til, hvordan forvaltning og skoleledelser kan understøtte skolernes arbejde i at fremme skolebørns trivsel og fællesskaber via et styrket fokus og samarbejde på tværs. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Psykiatrifonden og Ikast-Brande Kommune præsenterer et online procesværktøj Skoletrivsel for alle, udviklet sammen med en række skoler til at styrke skolernes strategiske arbejde med trivsel.


Indhold på webinaret

  • Præsentation af rapport Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år - forekomst, udvikling og forebyggelsesperspektiver", oplæg v. sekretariatschef, Katrine Finke, Vidensrådet for Forebyggelse
  • Skolen som ramme for et helhedsorienteret arbejde med trivsel. Oplæg og afprøvning af procesværktøj v. Dansk Center for Undervisningsmiljø og Psykiatrifonden
  • Skoleledelsesperspektiv - Erfaringer med strategisk trivselsarbejde, v. skoleleder i Ikast-Brande Kommune samt drøftelse af de deltagende kommuners erfaringer med indsatser for at fremme skolebørns trivsel
Arrangement

Temadage Temadag/webinar om Skoletrivsel for alle