01. oktober 2020

Børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser – nu både som temadage og webinar

Temadagen Børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser udbydes nu også som webinar.

Bedre vilkår for børn som pårørende

Hvordan kan kommunale indsatser til tidlig opsporing og støtte bidrage til at skabe de bedst mulige betingelser for børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom? Det er emnet for to temadage samt et webinar.

Indhold på dagen

På dagene vil psykiater Anne Elgaard Thorup holde oplæg om de udfordringer, der er forbundet med at være barn og pårørende.
Øvrigt indhold:

  • Oplæg om kortlægning af viden samt eksisterende kommunale indsatser målrettet børn som pårørende, ved Kompetencer for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser, Psykiatrifonden
  • Drøftelse af de deltagende kommuners erfaringer med indsatser målrettet børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom
  • Information om Kompetencecenterets tilbud om rådgivning og uddannelse til kommuner, der er særligt interesserede i at styrke eksisterende indsatser på området

Arrangementerne gennemføres af Center for Forebyggelse i praksis i samarbejde med Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (KOMBU). Det er gratis at deltage, da udgifter forbundet med afholdelse af dagene betales af projektmidler fra KOMBU

Arrangement

Temadage Temadage om Børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser