24. juni 2020

Webinar: Kom godt i gang med røgfri skoletid

Røgfri skoletid gøres obligatorisk for alle skoler i Danmark. Dette webinar har til formål at klæde kommunerne på til at forberede og udmønte røgfri skoletid.

Røgfri skoletid gøres obligatorisk

Med indførsel af røgfri skoletid gør skolerne en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge, dampe eller snuse og styrker samtidig en social kultur henimod sundere fællesskaber, og i skoleåret 2020/2021 bliver røgfri skoletid obligatorisk for alle skoler.

KL holder derfor et webinar om røgfri skoletid, hvor man kan høre en skolechef og en skoleleder fortælle om deres proces med at indføre røgfri skoletid.

Formål og indhold på dagen

Formålet med webinaret er at dele viden og erfaringer om, hvordan røgfri skoletid forberedes og udmøntes på skoler samt i fritids- og klubordninger.

Webinaret vil bestå af oplæg, mulighed for at stille spørgsmål og inspiration til opgaven på tværs af kommuner.

Webinaret henvender sig til ledere og konsulenter indenfor det kommunale børne- og ungeområde samt skoleledere og klubledere og afholdes den 14. august 2020 kl. 13.00-14.00 i TEAMS.

Arrangement

Temadage Webinar: Kom godt i gang med røgfri skoletid