07. august 2020

Temadag: Hvordan fastholder vi fokus på infektionshygiejnen i forlængelse af Coronaepidemien?

I forlængelse af Coronaepidemien skal fokus på infektionshygiejnen fastholdes og udvikles. Derfor afholdes der i august temadage med det formål at styrke den kommunale hygiejneindsats.

Fokus på infektionshygiejnen 

Coronakrisen har gjort hygiejneområdet mere synligt end nogensinde før. Fra den ene dag til den anden blev den kommunale hygiejneindsats helt central i forhold til forebyggelse af smittespredning og for at kunne genåbne samfundet. Hvis vi skal høste frugterne af det øgede fokus, skal vi styrke den organisering af området. De fleste kommuner har allerede en tværgående organisering på hygiejneområdet - men hvordan bliver vi endnu bedre til at organisere, planlægge og udvikle hygiejneområdet?

Formål og indhold på temadagen

Formålet med temadagen er at give input til og dele erfaringer med at styrke den kommunale hygiejneindsats og sikre en hensigtsmæssig organisering af indsatsen. Temadagen vil indeholde både faglige oplæg og erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner:

  • Erfaringsudveksling om det tværgående samarbejde om infektionshygiejne under Coronakrisen

  • ’Fra stille eksistens til orkanens øje’ - oplæg fra en kommunal hygiejnesygeplejerske om erfaringer fra Coronakrisen

  • Faglige oplæg om, hvordan Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra forebyggelsespakken om hygiejne kan sættes i spil for fremadrettet at fastholde fokus og styrke ejerskabet til opgaven i hele kommunen

Temadagen er målrettet ledere, konsulenter og kommunale nøglepersoner med ansvar for at implementere hygiejneindsatsen i kommunen.

×

Log ind