24. august 2020

Temadag: Børn og bevægelse i dagtilbud - hvordan kan indsatsen styrkes?

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i september til temadage, der sætter fokus børn og bevægelse i dagtilbud. Der er stadig ledige pladser den 30. september i Vejle.

Fokus på krop, sanser og bevægelsesglæde

Hvordan kan kommunen understøtte dagtilbud i at fremme børns bevægelsesglæde og motoriske udvikling via styrket politisk fokus og samarbejde på tværs af fagområder? Hvilke rammer er der inde og ude, der understøtter og inspirerer børn til bevægelse og tilpas udfordrende aktiviteter? Hvilke erfaringer er der med temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan. Hvordan gives børn, der har begrænsede erfaringer med krop, sanser og bevægelse mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og legen? Og hvad er erfaringerne med det åbne dagtilbud? Det er nogle af de spørgsmål, som temadagen vil handle om.

Formål og indhold på temadagen

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om, hvordan kommunen fortsat fremmer børns muligheder for at stimulere krop og bevægelse i dagtilbud i samarbejde med andre fagområder og med inddragelse af lokalsamfundet. Temadagen vil indeholde både faglige oplæg og erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner:

  • Perspektiver og dilemmaer i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan, oplæg v. lektor Sisse Winther Oreskov, Professionshøjskolen Absalon
  • Erfaringer fra kommune med at understøtte krop og bevægelse i dagtilbud.
  • Åbent dagtilbud – erfaringer fra kommune med at inddrage lokalsamfund og nærmiljø for at fremme bevægelsesglæden –
  • Drøftelse af, hvad der skal til i kommunen og i det enkelte dagtilbud for at lykkedes med et læringsmiljø, der understøtter, at alle børn oplever krops-og bevægelses­glæde?

Temadagen henvender sig til konsulenter og ledere fra områderne: Dagtilbud, sundhed, kultur og fritid. Vi opfordrer til, at der kommer 2-3 deltagere fra forskellige fagområder fra hver kommune.

×

Log ind