08. august 2019

Børn i alkoholfamilier - opsporing og tidlig indsats

Center for Forebyggelse i praksis holder to temadage, der sætter fokus på, hvad der skal være på plads for, at kommunen får øje på og hjælper børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Styrk indsatsen for børn i familier med alkoholproblemer

I Danmark skønnes det, at 122.000 børn og unge vokser op i en familie, der er belastet af alkohol, svarende til 1-2 elever i hver folkeskoleklasse. Det har store konsekvenser for trivslen i barndommen og kan sætte negative spor langt op i voksenlivet

Formålet med temadagen er at drøfte, hvad der skal være på plads i kommunen for at børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer opspores, og familien får den rette støtte og hjælp.

Målgruppe for dagen

Temadagen henvender sig til ledere og konsulenter inden for sundheds-, børne-, social- og rusmiddelområdet, der arbejder med at styrke kommunens indsats for børn, der vokser op i alkoholfamilier. Vi opfordrer til, at I deltager med personer fra forskellige fagområder for at kunne drøfte indsatsen på tværs i egen kommune.