24. januar 2023

KL, PLO og Danske Regioner inviterer til gratis webinar om analysen af dosispakket medicin den 9. februar kl. 8-9

Der er nu udarbejdet en analyse af, hvad der skal til for at styrke udbredelsen af dosispakket medicin på tværs af sundhedssektoren. Kom og hør hvad analysen viste, og hvilke konkrete anbefalinger analysen peger på.

Baggrunden for analysen var, at kommunerne oplever mangel på arbejdskraft i hjemme- og sygeplejen. En udfordring, der kun forventes at stige de kommende år. Samtidigt er der fokus på indsatser, der kan øge patientsikkerheden og understøtte kvaliteten i de samlede patientforløb.

KL og Danske Regioner vurderede, at der var brug for en samlet plan for hvad der skal til for at løfte brugen af dosispakket medicin med en konsulentanalyse udført af MUUSMANN. Resultaterne af analysen er nu publiceret i en rapport og en sammenfatningsrapport.

Fakta:

  • Vi skal flytte os rigtigt for hinanden på tværs af almen praksis, hospitaler og kommuner for at lykkes!
  • Erfaringstal fra Aalborg Kommune viser, at hver gang knap 75 borgere er overgået fra manuel medicinhåndtering til dosispakket medicin frigøres en sygeplejerske eller SOSU-assistent til andre vigtigere opgaver, som i dag ikke bliver udført på grund af mangel på uddannet arbejdskraft
  • Ved manuel medicinophældning er der 2-4 fejl pr. 100 pakkede dosisæsker
  • Ved dosispakninger fra apoteket er der 2 fejl pr. 1.000.000 dosispakninger

Indhold i webinaret

  • Hvad viser analysen af dosispakket medicin v/Malene Højsted Kristensen, partner i MUUSMANN
  • Hvad sætter vi i gang i almen praksis og kommuner v/Karina Hasager Hedevang, Konsulent i MedCom
  • PLO bakker op om dosispakket medicin v/Lise Høyer, Praktiserende læge i Aarhus og medlem af PLO’s bestyrelse
  • Hvad har politisk sundhedsklynge Byen gjort sammen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis v/ Afdelingsleder Stine Mieth Waldorff
    Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og forløbskoordinator Anne-Mette Andgren, Bispebjerg hospital

Tilmelding til webinaret foregår på ved at trykke her Webinar om dosis pakket medicin

Der er deadline for tilmelding d. 8. februar 2023. Link til webinaret bliver sendt ud om eftermiddagen d. 8 februar. Hvis dette ikke er modtaget, da skrev til student Erika Brunner EDBR@kl.dk. Husk at tjekke spam mappen.

×

Log ind