09. marts 2023

Invitation: 3 kommuner søges til projekt om rehabilitering i forhold til mad og måltider

Fremfærd Sundhed og Ældre søger kommuner, som ønsker at deltage i et projekt, der skal bidrage til at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen i ældreplejen. Konkret vil projektet fokusere på potentialet i forhold til mad og måltider.

Baggrund for projektet

Rehabilitering 2.0

I de kommende år øges antallet af ældre, herunder antallet af borgere, som lever længere med kroniske, langvarige og til tider uhelbredelige sygdomme. Det stiller nye krav til indsatserne i den kommunale syge- og ældrepleje. Kommunerne har gennem en årrække arbejdet med at omstille ældreplejen fra at yde kompenserende hjælp til i højere grad at have et rehabiliterende sigte, hvor flere borgere, som oplever funktionsnedsættelse, hjælpes til igen at kunne mestre egen hverdag og blive mest muligt selvhjulpen.

Mad og måltider er en vigtig del af alle menneskes liv. Mad dækker først og fremmest vores ernæringsbehov, men er ligeledes med til at skabe sociale oplevelser og livskvalitet. Men aktiviteterne, som er koblet til mad og måltider, er ligeledes væsentlige for at opretholde en stærk funktionsevne, som også omfatter den fysiske og kognitive formåen hos borgeren.

Derfor er det relevant at undersøge, om der er et potentiale i at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen i forhold til mad og måltider, så indsatsen fastholder fokus på at gøre borgerne selvhjulpne, men samtidig bruger måltidet til at styrke funktionsevnen og de sociale relationer og skabe livskvalitet – fx ved at se på, hvordan civilsamfundet i højere grad kan indtænkes undervejs i rehabiliteringsindsatsen.

Formål med projektet 

Formålet med projektet er at bidrage til at videreudvikle den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mad og måltider. Konkret vil projektet undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for følgende tre dimensioner:

  • Understøttelse af digitale kompetencer

  • Samtænkning af rehabiliteringsindsatsen med fokus på at styrke sociale relationer

  • Iværksættelse af aktivitetstræning med synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

Projektet kort fortalt

Tre kommuner samles til to vidensdage, hvor kommunerne præsenteres for uddybende viden om rehabiliterende indsatser i forhold til mad og måltider. Kommunerne arbejder desuden med udvikling af egen kommunal rehabiliteringsindsats med afsæt i projektets tre dimensioner.

Hver kommune formulerer egen projektbeskrivelse, hvor de konkretiserer projektet i egen kommune og præciserer, hvad de ønsker at afprøve i praksis. Kommunerne driver projektet i egen kommune samt afholder relevante aktiviteter og bliver tilbudt sparring undervejs.

Læs mere om projektet og tilmelding her:

  • PDF

    Invitation til projekt om rehabilitering - Fremfærd Sundhed og Ældre.pdf

×

Log ind