19. januar 2023

Gratis webinar om kommunal adgang til Sundhedsjournalen - fredag den 3. februar kl. 08-09

Alle kommuner har nu mulighed for at få direkte adgang til Sundhedsjournalen. Sundhedsjournalen indeholder journaler fra sygehusene, herunder epikriser og diagnoser, laboratoriesvar, billedbeskrivelser, FMK, vaccinationer, aftaler og stamkort. KL afholder dette webinar for at give kommunerne en indsigt i, hvilke oplysninger de kan se, hvilke krav der stilles til adgangen, erfaringer med adgangen mv.

Den nye adgang til Sundhedsjournalen 

Alle kommuner har nu mulighed for at få direkte adgang til Sundhedsjournalen. Sundhedsjournalen indeholder journaler fra sygehusene, herunder epikriser og diagnoser, laboratoriesvar, billedbeskrivelser, FMK, vaccinationer, aftaler og stamkort.

Den nye adgang betyder, at sundhedspersoner i kommunerne nu kan tilgå relevante patientoplysninger i Sundhedsjournalen. Disse patientoplysninger kan hjælpe til, at kommunerne kan igangsætte behandling, pleje, træning og omsorg så hurtigt som muligt efter borgerens udskrivning fra sygehus.

Adgangen sker gennem det fagsystem/ elektronisk omsorgsjournal, som kommunen anvender. Dette sker via en såkaldt ”knapløsning”. Følgende kommunale fagsystemer udbyder en knapløsning:

 • Netcompany (Modulus)
 • Dedalus (Vitae Suite)
 • Systematic (Cura)
 • KMD (Nexus)

Ansatte i kommunerne må foretage opslag på Sundhedsjournalen, hvis det er relevant for deres konkrete arbejdsopgaver, og hvis den ansatte har borgeren i aktuel behandling. Medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation har rettigheder til at tilgå Sundhedsjournalen. For medarbejdere uden sundhedsfaglig autorisation er det kommunen, der beslutter hvem, der skal have rettigheder til at tilgå Sundhedsjournalen. Dette styres via brugerrettigheder i EOJ-systemet. Herudover er det et krav, at alle, som skal kunne tilgå Sundhedsjournalen, skal have et medarbejdercertifikat med tilknyttet CPR-nummer.

Indhold i webinaret

 • Hvilke oplysninger kan kommunerne se?

  • Oplægsholder: Helle Hestehaven Fællesregional Systemadministrator for Sundhedsjournalen

 • Hvilke krav stilles der til adgangen, samt status for udbredelse af knapløsningen til Sundhedsjournalen i kommunerne?

  • Oplægsholder Karina Hasager Hedevang, Konsulent i MedCom (projektleder for udvikling af kommunal løsning)

 • Erfaringer med brug af løsningen i en kommune?

  • Oplægsholder (afventer)

Tilmelding til webinaret

Det er gratis at deltage i webinarerne. Du tilmelder dig ved at følge linket her: Gratis webinar om kommunal adgang til Sundhedsjournalen (kl.dk) 

Du modtager et link pr. mail dagen inden webinaret. 

×

Log ind