25. august 2022

Træning skaber livskvalitet og frigør hænder i hjemmeplejen

Et årligt mindreforbrug pr. ældre på i gennemsnit 103 timers hjemmepleje efter et træningsforløb. Det er resultaterne af en analyse af træningsindsatsen i hjemmeplejen i Aalborg Kommune. Analysen viser, at træning kan være et brugbart værktøj i arbejdet med at skaffe nok hænder i ældreplejen.

Træningens effekt i Aalborg Kommune

Erfaringer fra Aalborg Kommune viser, at træning kan udsætte eller nedsætte selv de svageste borgeres behov for hjemmepleje. Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet ud fra et princip om, at der skal investeres ressourcer i at styrke ældre borgeres evner til at klare sig selv, så længe det kan betale sig.

Mød Aalborg Kommune på KL’s Ældrekonference

På Ældrekonferencen den 20. september i Odense kan du høre mere om Aalborg Kommunes erfaringer med at ”træne sig ud af manglen på arbejdskraft”. På konferencen vil kommunen give et konkret eksempel på, hvordan kunstig intelligens baseret på hjælpemiddeldata kan gøre os klogere på hvilke borgere, der vil profitere mest af træning, og hvornår der skal sættes ind.

Tilmeld dig KLs Ældrekonference og få mere viden på sessionen “No pain, no gain. Om helhjertede investeringer i digitalt støttet træning i hjemmet”.

Om Aalborg Kommunes træning i hjemmeplejen

I indsatsen indgår et tværfagligt team af Senior og Omsorgs Visitation, som løbende vurderer, om en ældre har potentiale til at blive mere selvhjulpen eller er i risiko for at miste eksisterende færdigheder, hvis ikke der sættes ind med træning.

I Aalborg Kommune har social- og sundhedspersonale via en digital træningsplatform gennemført i alt cirka 1.200 træningsforløb. Træningen gennemføres i hjemmet sammen med hjemmeplejen ved hjælp af en online træningsplatform ved navn DigiRehab.

 Tilmelding til KL's Ældrekonference

Ældrekonferencen afholdes den 20. september 2022 på hotel Odeon i Odense.

I kan se programmet og tilmelde jer her: KL's Ældrekonference 2022

×

Log ind