24. august 2022

Tilmelding til specialuddannelsen i borgernær sygepleje (frist 1. september)

Kommunerne udbyder i samarbejde med professionshøjskolerne Sundhedsstyrelsens specialuddannelse i borgernær sygepleje. Skal din kommune sende sygeplejersker afsted på uddannelsen? Så er det nu! Fristen for tilmelding til 5. omgang er 1. september 2022.

Formålet med specialuddannelsen

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje udbydes af Kommunerne i samarbejde med professionshøjskolerne. Specialuddannelsen er tilrettelagt med det formål at uddanne sygeplejersker i kommunerne til at kunne håndtere den stigende kliniske kompleksitet i kommunerne grundet tidligere udskrivning fra sygehus samt flere komplekse og multisyge patienter. Det blev anbefalet i Den Nationale Handlingsplan for Styrket Indsats For Den Ældre Medicinske Patient, at der skulle ske et målrettet kompetenceløft i kommunerne.
 
Uddannelsen udbydes hos landets 5 professionshøjskoler og består af 28 ugers intern klinik i kommunerne, 6 ugers ekstern klinik på sygehuse og i almen praksis, og 6 ugers teori. Uddannelsen har været udbudt siden 2018 og 4 hold har snart gennemført uddannelsen.


Læs mere om uddannelsen på KL’s hjemmeside: Specialuddannelse i borgernær sygepleje (kl.dk)
 
Frist for tilmelding til hold 5 er 1. september og tilmelding sker hos professionshøjskolerne.

×

Log ind