30. marts 2022

Sundhedsstyrelsen inviterer til et seminar om PRO den 5. maj 2022

PRO-sekretariatet, Sundhedsstyrelsen afholder den 5. maj 2022 seminar i Odense om implementering af PRO – fra ide til færdigimplementeret.

PRO-data er borgerens svar på spørgeskemaer om deres helbredstilstand, som borgeren selv udfylder.

Svarene kan anvendes i mødet mellem borger og sundhedsprofessionel, fx til at understøtte dialogen mellem borgere og den sundhedsprofessionelle data kan også anvendes sekundært til forskning og kvalitetsarbejde.  

Seminaret vil blandt andet byde på oplæg om:

  • Implementering af nyt kommunalt PRO-system
  • En implementeringshåndbog til generisk PRO
  • Byggestenene i implementeringen
  • Hvorfor det er vigtigt at have fokus på implementering?
  • Implementering af PRO til afdækning af palliative behov  

Målgruppe er kommunale og regionale implementeringsmedarbejdere, afdelingsledelse, PRO-konsulenter og sundhedsprofessionelle, der arbejder med PRO.

Det koster 400 kr. at deltage i seminaret. 

 

Program og tilmelding (programmet opdateres løbende)

Program og tilmelding (programmet opdateres løbende) Du kan tilmelde dig her og se programmet nedenfor

Her
×

Log ind