06. juli 2022

National konference: Brugerinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen

KL afholder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, ViBIS og Danske Patienter for femte gang den nationale konference om brugerinddragelse. Til årets konference er fokusset på inddragelse i et digitalt sundhedsvæsen.

I de seneste år er man i kommuner og på hospitaler blevet mere og mere optagede af, at sundhedsvæsenet skal være til for borgerne. Patienter og pårørende tager del i udviklingen af strategier, arbejdsgange og prioriteringer for at sikre, at sundhedsvæsenet møder den enkelte borger, hvor de er - og på en måde, som giver mening for dem. Og i de enkelte behandlingsforløb arbejder man mange steder med systematisk inddragelse for at give behandling, som imødekommer patientens og de pårørendes ønsker, hverdag og behov. Samtidig digitaliseres sundhedsvæsnet i hidtil uset tempo. Konsultationer, behandlinger, kontroller, kommunikation og meget andet gennemføres helt eller delvist digitalt. En udvikling, som fik et stort skub fremad under corona-pandemien, og som mange steder viste sig at være et godt alternativ til den kendte opgaveløsning - også da pandemien ikke længere satte dagsordenen.

Men hvad sker der egentlig med brugerinddragelsen, når sundhedsvæsenet digitaliseres? Hvordan sikrer vi, at digitaliseringen understøtter reel brugerinddragelse - og ikke kommer til at erstatte den med apps og videoløsninger? Og hvilke potentialer til styrket inddragelse rummer digitaliseringen, hvis vi griber den rigtigt an?

På konferencen dykker vi ned i den eksisterende viden om brugerinddragelse i en digital kontekst. Vi præsenterer gode eksempler fra praksis, og vi drøfter de udfordringer, der kan opstå, når man flytter inddragelsen fra kendte, fysiske rammer til en helt ny digital kontekst. Sidst men ikke mindst byder vi op til debat om både ulighed, empowerment of ressourceforbrug relateret til digital inddragelse på det individuelle og organisatoriske plan. Det hele med ét formål for øje: Nemlig at undersøge, hvad der skal til for, at vi på tværs af sundhedsvæsenet udnytter den igangværende digitalisering til at skabe god - og måske endda bedre og mere - brugerinddragelse.

Konferencen afholdes mandag den 10. oktober 2022, kl 10.00-15.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Målgruppen er både patienter og pårørende, sundhedsprofessionelle, ledere og kvalitetsudviklere i sundhedsvæsenet samt politikere og organisationer, der interesserer sig for brugerinddragelse

 Se programmet for Konferencen om Brugerinddragelse 2022 her 

Læs nærmere og tilmeld dig konferencen her

×

Log ind