04. maj 2022

Lovforslag om sundhedsklynger fremsat: Hvad betyder det for din kommune?

Regeringens lovforslag om at oprette sundhedsklynger omkring landets akuthospitaler blev fredag den 29. april fremsat i Folketinget. I den anledning er KL’s Håndbog om sundhedsklynger opdateret, blandt andet i forhold til repræsentationen af almen praksis i sundhedsklyngerne. Håndbogen er skrevet i et enkelt sprog og svarer på mange konkrete spørgsmål om sundhedsklynger; hvordan ser de ud, hvilke opgaver skal de løse og meget mere?

Lovforslag: Deltagelse af almen praksis på politisk niveau

KL’s håndbog om sundhedsklynger (Håndbog (kl.dk)) er opdateret som følge af lovforslag om sundhedsklynger, som nu er fremsat i Folketinget.

Sundhedsklyngerne skal være drivkraft for nogle af de forandringer, som er nødvendige for at fremtidssikre og omstille sundhedsvæsenet. De skal også tage ansvar for den fælles population i sundhedsklyngen samt styrke sammenhængen og skabe bedre forløb for borgere, der har forløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

Sundhedssamarbejdsudvalget erstatter de to eksisterende udvalg Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget og skal bl.a. fortsat udarbejde en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i regionen.

Lovforslaget fastslår bl.a. som noget nyt, at to praktiserende læger (udpeget af PLO) får plads i det politiske niveau i både sundhedsklyngerne og sundhedssamarbejdsudvalget. Det understreges dog også, at der kan være tværgående emner af fx strategisk og/eller økonomisk karakter, som myndighederne (region og kommuner) kan have behov for at drøfte særskilt. Almen praksis deltager også i det fagligt/strategiske niveau for både sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg.  

Udover repræsentationen af almen praksis, er håndbogen opdateret på flere andre områder. Bl.a. er afsnittene om økonomi og data opdateret. Det er vigtigt, at drøftelser og beslutninger i sundhedsklyngerne kan understøttes med centrale nøgletal og data for klyngens population. Der udarbejdes derfor datapakker til brug på klyngemøderne.

 

Læs mere

Du kan læse meget mere om de nye sundhedsklynger her:

  • PDF

    Håndbog om sundhedsklynger - opdateret 3. maj 2022.pdf

×

Log ind