04. oktober 2022

KL og PLO inviterer til gratis webinar den 27. oktober, 8.00 - 9.00 om, at dosispakket medicin kan styrke patientsikkerheden og frigøre sygeplejersker og SOSU’er

Når opgaven med at dosisdispensere medicin foretages maskinelt i stedet for manuelt, kan kommunerne frigøre sundhedsfaglige ressourcer og kompetencer til andre mere værdiskabende sundhedsfaglige opgaver. Maskinel dosispakning er desuden en mere patientsikker måde at dispensere på, og omfanget af medicinfejl i plejesektoren kan dermed reduceres. For plejepersonalet er det også arbejdsmiljømæssigt en mere tryg dispenseringsform og man undgår diverse belastningsskader ved ensidigt gentagne arbejdsbevægelser.

Dosispakket medicin kan styrke patientsikkerheden og frigøre sygeplejersker og SOSU’er 

Det er almen praksis, som ordinerer medicinen og vurderer, om en patient er egnet til at modtage dosispakket medicin, og som derefter bevilger tilskud til dosispakningen.

Antallet af borgere på dosispakket medicin i 2021 var ca. 33.000. Det er knap en halvering i forhold til antallet tilbage i 2013. Det indikerer, at der er et betydeligt potentiale for øget anvendelse ved at gå fra manuel optælling til maskinel dispensering. KL har vurderet at der på landsplan kan frigøres 850 sygeplejersker og SOSU’er med anvendelse af dosispakket medicin

Der kan være flere årsager til at antallet af patienter på maskinelt dosispakket medicin er lavt. Dette er aktuelt ved at blive belyst i en analyse forestået af Muusmann i regi af aftale om sundhedsreformen. Resultaterne fra analysen vil indgå i den fremtidige tilrettelæggelse af samarbejdet om dosispakket medicin mellem almen praksis, sygehuse og kommuner. Analysen skal desuden undersøge og validere arbejdskraftsbesparelserne ved en omlægning af arbejdsgange eller implementeringsaktiviteter som øger den maskinelle dosispakning.

Se programmet og tilmeld dig på nedenstående link:

Tilmeld dig nedenfor:

Her

 

×

Log ind