19. december 2022

KL Netværk for konsulenter på sundheds- og ældreområdet 2023

KL udbyder endnu engang netværk for konsulenter på sundheds- og ældreområdet. Netværket har til formål at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på sundheds- og ældreområdet. Der fokuseres på udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den kommunale konsulents rolle i dét komplekse arbejde mellem politik og praksis.

Om Netværket

KL-netværket for kommunale konsulenter på sundheds- og ældreområdet drives og faciliteres af KL. Tilmeld dig netværket her.

Netværket er en mulighed for at møde andre konsulenter på tværs af landet og erfaringsudveksle med engagerede konsulenter på sundheds- og ældreområdet. Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser på sundheds- og ældreområdet med fokus på de heraf afledte konsekvenser for konsulenternes opgaver og den kommunale praksis. 

Omdrejningspunktet for netværket er udvikling af det nære sundhedsvæsen. Vi får flere og flere borgere med behov for pleje og hjælp, vores borgere bliver udskrevet tidligere og kommer hjem med mere komplekse problemstillinger, og vi ser en stadig strøm af opgaver, som det forventes, at vi kan løse. Gennem oplæg og drøftelser tager fat i nogle af de konkrete faglige problemstillinger. Samtidig vender vi blikket mod, hvad disse problemstillinger fordrer på den organisatoriske bane, og hvordan vi kan arbejde med det. 

En del af programmet på netværksmøderne vil være fastlagt på forhånd med inspirerende oplægsholdere, som kan ajourføre deltagerne på de store sundheds- og ældrepolitiske dagsordener. Men vi prioriterer også, at der er tid og rum til at gå ind i de forhold og konkrete udfordringer, som optager jer lige nu.  

Netværkets formål

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på sundheds- og ældreområdet. Fokus er på udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægning af behandling fra sygehus til kommune, afbureaukratiseringsdagsorden og den kommunale konsulents rolle i det komplekse arbejde, mellem politik og praksis. 

Ét af netværkets centrale henseender er at skabe et fortroligt rum, som opfordrer til sparring og vidensdeling på tværs af landets kommuner.

Hvem kan deltage i netværket

Du kan deltage på netværket, hvis det er konsulent på sundheds- og ældreområdet i en af landets kommuner (konsulent, udviklingskonsulent, specialkonsulent, chefkonsulent, sundhedsfaglig konsulent mv.). Hvor du organisatorisk er placeret, er ikke afgørende. Vi prioriterer at lave sparringsgrupper med afsæt i jeres opgaveportefølje og konkrete opgaver på netværksdagene.

 

Datoer og lokationer for netværket

De fire netværksmøder afvikles over forår og efterår 2023.

Netværksmøderne er fastlagt til følgende dage:

  1. netværksmøde: 13. – 14. marts kl. 12.00 – 12.00, Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28 - 7080 Børkop
  2. netværksmøde: 1. juni kl. 9.30-16.00 i KL-huset, København
  3. netværksmøde: 5. september kl. 09.30-16.00 i KL-huset, København (eller evt. kommune-besøg)
  4. netværksmøde: 15. november kl. 09.30-16.00 i KL-huset, København

 

Praktisk information og tilmelding 

Prisen for at deltage i netværkets fire møder er 10.995 kroner ex. moms. Forplejning til alle møderne og overnatning i forbindelse med det første møde er inkluderet i prisen. 

Som deltager forventes det, at man deltager i alle fire møder, og tilmeldingen er bindende. Der er begrænset antal pladser i netværket, da det er centralt for udbyttet af netværket, at der kan skabes et fortroligt rum for sparring og vidensdeling. 

Netværket gennemføres ved min. 20 deltagere

Deadline for tilmelding er 31. januar 2023.

Tilmeld dig netværket på følgende link: https://tilmeld.kl.dk/sundhedogaeldre-netvaerk

×

Log ind