30. marts 2022

Arbejder I med udvikling af faste teams i ældreplejen? Så se med her!

Invitation til Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen

Fremfærd Sundhed & Ældre inviterer nu kommuner til at deltage i en ny runde af ”Udviklingsrummet for faste teams i ældreplejen”. Fokus er på at udvikle en ny organisering af ældreplejen og gennem Udviklingsrummet styrke sammenhæng og kontinuitet på tværs af indsatserne i ældreplejen.

I Udviklingsrummet får kommunerne mulighed for sammen at belyse og dele deres erfaringer med at afprøve en ny organisering af ældreplejen, samt arbejde med nogle af erfaringerne fra udlandet og de foreløbige afprøvninger i Danmark. Det handler fx om mere fleksibel visitation, større fagligt råderum i driften og selvstyrende teams – for herigennem hjælpe hinanden videre i egne udviklingsprocesser.

Deadline for tilmelding er den 25. april 2022.

Hvis flere kommuner tilmelder sig, end vi har plads til, vælger vi deltagerne ud fra beskrivelsen af deres udviklingsarbejde og under hensyn til at skabe et udviklingsrum, hvor deltagerne får mest udbytte af sparring og videndeling. Tilmeldingen skal derfor indeholde oplysninger om det arbejde, I enten allerede har igangsat eller har besluttet at igangsætte inden for nærmeste fremtid i forhold til at videreudvikle organisering af ældreplejen. Beskrivelsen skal også indeholde formål, aktiviteter og en tidsplan.

Se flere informationer vedrørende udviklingsrummene i den fulde invitation her:

  • PDF

    Invitation til Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen 2022.pdf

Vi håber meget, at I har lyst til at være med!

×

Log ind