19. januar 2022

Informationsmøde om tilsyn på det ortopædkirurgiske patientforløb for kommuner

Styrelsen for Patientsikkerhed holder Informationsmøde om tilsyn på det ortopædkirurgiske patientforløb for kommuner (plejeområdet og genoptræningsområdet)

Indkaldelse til informationsmøde for deltagere fra kommunerne

Styrelsen for Patientsikkerhed går i foråret i gang med at varsle tilsyn for det ortopædkirurgiske patientforløb. Der vil være tilsyn på sygehuse, i almen praksis og i den kommunale sektor (plejeområdet og genoptræningsområdet).

Informationsmødet afholdes virtuelt den 3. februar 2022 kl. 10.30-11.30 som Teams-møde. Der udsendes en mødeinvitation i Outlook inden mødet. og der er plads til 200 deltagere efter først til mølle-princippet. Tilmeldingsfristen er, såfremt der er plads, den 1. februar 2022 kl. 10.00. Man er først tilmeldt, når man har fået en Outlook-invitation.

Tilmelding sker på: https://surveys.enalyzer.com?pid=t5sp7c2m

På mødet vil baggrunden for tilsynet samt målepunkterne for tilsynet blive gennemgået. Der vil i nogen omfang være mulighed for at stille spørgsmål.

Målepunkterne findes her: Målepunkter for ortopædkirurgisk patientforløb (hoftenære frakturer) - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

×

Log ind