01. juni 2022

Hvad har vi taget med os hjem fra Social- og Sundhedspolitisk Forum 2022?

Det korte svar lyder noget i retning af: Lokalpolitisk handlekraft, arbejdskraftudfordring og nye veje til livskvalitet. Læs med her, hvor vi prøver at sætte lidt flere ord på, hvad der i spil i de nye social- og sundhedspolitiske udvalg i kommunerne.

Social- og Sundhedspolitisk Forum 2022

I sidste uge var både nye og garvede lokalpolitikere på social- og sundhedsområdet samlet til KL’s Social- og sundhedspolitiske Forum i Aalborg. Og trods lokale nuancer, er der udpræget enighed blandt lokalpolitikerne om, hvilke vilde problemer der skal lægges arm med i den kommende periode, og hvad de bærende ambitioner skal være i kommunerne.

  

Den perfekte storm: Flere opgaver og større ambitioner end hænder og ressourcer rækker til

Lad os starte med de vilde problemer. Op til dette års Forum havde vi i KL spurgt udvalgsformændene, hvad de så som de vigtigste udfordringer i den kommende periode. Og lad os bare sige, at vi ikke mangler noget at rive i. På sin vis skaber manglen på arbejdskraft flere borgere med behov for mere hjælp (+ højere forventninger til velfærdssamfundet) og slunkne pengekasser den perfekte storm. Det føles aldrig belejligt, når vindene raser og skaber en lind strøm af vilde problemer. Men ikke desto mindre tvinger en storm os til at handle. Ingen – politikere, borgere, fagfolk og NGO’er – kan ignorere den, og det er evident for alle, at vi ikke bare kan fortsætte som før.

Den perfekte storm tvinger os sammen i båden, tvinger os til handling og til at finde nye veje at gå. Hellige køer og gamle kæpheste kommer næppe til at overleve den storm. For de vilde problemer kan ikke bare fikses. De kræver politisk mod til svære beslutninger og prioriteringer og også til at gå nye veje og tage andre aktører i hånden. De nye veje vender vi tilbage til lige om lidt. Men vi kan i hvert fald konkludere, at der er brug for lokalpolitisk handlekraft. Ulrik Kjær opsummerede det rammende i to forskellige tilgange i politikerrollen; fixer (løser bundne opgaver uden at ændre på status quo) og facilitator (ser problemerne i øjnene og leder efter holdbare løsninger – sammen med andre – også selvom de måske gør lidt ondt). Som lokalpolitiker skal man kunne mestre begge tilgange, men vi står aktuelt i en situation som i særlig grad kalder på facilitatoren. Læs mere i Ulrik Kjærs slides, som du finder nedenfor.

  • PDF

    Ulrik Kjærs slides - Din rolle som kommunalpolitiker.pdf

Link til øvrige slides fra Social- og Sundhedspolitisk Forum 2022 

 

Med digital velfærd og øjnene stift rettet mod den enkeltes behov

Vi havde også spurgt byrødderne til, hvornår de mener kommunerne lykkes allerbedst. Og svarene på det, har faktisk rigtig meget at gøre med de nye veje, vi var inde på før. For deres svar pegede meget tydeligt på, at i kommunerne lykkes vi bedst, når vi lytter til den enkelte borgers behov, og skaber løsninger på tværs af sektorer og fagområder.

Øjnene stift rettet mod den enkeltes behov! Det kan lyde som en floskel og lidt af en omgang ønsketænkning, når man står midt et uvejr af karat. Men sagen er bare, at det slet ikke er en floskel. Faktisk peger den ambition direkte ind i nogle meget centrale styringsmæssige, faglige og retssikkerhedsmæssige dilemmaer. Man kunne tro, at det var billigere at have ens standarder for alle, men faktisk er det dyrere. Især hvis vi ender med at yde hjælp, som ikke giver mening. Man kunne også mene, at dem med den faglige autoritet ved bedst. Men den faglige autoritet skal spille med og ikke mod borgerens drømme og behov. Man kunne også mene, at et stærkt fokus på den enkeltes behov fører til forskelsbehandling. Det er sandsynligvis rigtigt, men det er måske også okay? Hvis borgerne får netop den relevante og brugbare hjælp, de har behov for.

Vi kan ikke blive ved at levere velfærd på samme måde som nu, for medarbejderne er der simpelthen ikke. Der skal ske noget radikalt anderledes. Flere kommuner er allerede godt i gang, og omstillingen til digital og velfærdsteknologisk støtte og hjælp er noget af det, lokalpolitikerne på social- og sundhedsområdet kommer til at arbejde med de næste 4 år. Digitalt og velfærdsteknologisk understøttede velfærdsydelser kan også være en del vejen til at yde mere fleksibel hjælp, som i højere grad møder borgerne i deres behov.

Der er ingen tvivl om, at det bliver fire spændende år, vi går i møde. Her fra KL’s Center for Sundheds- og Social politik siger vi kæmpe tak til alle i salen, på scenen, i køkkenet og i kulisserne bag dette års Social- og Sundhedspolitiske Forum! Vi glæder os allerede til næste år den 11. og 12. maj.

 

 

×

Log ind