24. januar 2022

Det er nu tid til at indstille til KL's forebyggelsespris 2022

Tiden til at indstille gode sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser til KL’s Forebyggelsespris 2022 nærmer sig. Vi åbner for indstillinger den 7. februar. De tre finalister og vinderen af prisen bliver præsenteret på KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum i maj.

Borgernes sundhed påvirkes af kommunens indsatser i alle kommunale fagområder, fx sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen samt kultur- og fritidstilbud og de fysiske rammer i byrummet og i naturen.

På tværs af de 98 kommuner er der sket en markant udvikling på forebyggelsesområdet, som vi selvfølgelig skal bygge videre på i de kommende år. Med KL's udspil Forebyggelse for fremtiden fra 2018 fik vi fælles pejlemærker for arbejdet fremadrettet. Og disse er omdrejningspunktet for KL’s forebyggelsespris 2022.

Vi ønsker med KL’s Forebyggelsespris at synliggøre de mange gode kommunale indsatser og sprede viden og inspiration om, hvordan man lykkes med forebyggelsen.

Vinderen af KL’s Forebyggelsespris 2022 kåres den 24.-25. maj på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, hvor de tre finalister præsenterer deres indsats fra den store scene. Derudover udarbejder KL et inspirationskatalog, hvor de bedste indstillinger præsenteres.

Forebyggelsesindsatser på hele paletten

Det er muligt at indstille indsatser, der bidrager til at skabe sunde rammer for borgernes liv og/eller forebygge sygdom, og som ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Forebyggelse for fremtiden:

  • Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
  • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
  • Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
  • Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
  • Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
  • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel 

Indstillingerne vurderes af såvel KL's fagsekretariat som prisens dommerpanel efter følgende kriterier:

  • Betydning for borgenes sundhed (0-5)
  • Indsatsen er baseret på eksisterende viden og erfaringer (0-5 point)
  • Indsatsen er implementeret som del af denne kommunale opgaveløsning (0-5 point)
  • Indsatsen har spredningspotentiale (0-5 point)

Den enkelte kommune indstiller selv relevante indsatser men er også velkommen til at indstille andre kommuner. Der kan indstilles tiltag og indsatser, som er forankret i alle fagområder og institutioner i kommunen, i tværkommunalt samarbejde eller i samarbejde med andre offentlige, private eller civile aktører. Der er ikke loft på antallet af indstillinger pr. kommune.

Vigtige tidsfrister

Den 7.  februar åbner vi for indstilling, og den 4. april er sidste deadline for at sende indstillinger til prisen.

Kontaktpersoner

Hvis I har spørgsmål til prisen eller praktiske spørgsmål i forhold til indstillingen, er I velkomne til at kontakte Nina Svendsen på telefon 3370 3832 og mail nisv@kl.dk eller Eva Burchard på telefon 3370 3860 eller mail ebu@kl.dk.

 

Indstil en indsats her:

Arrangement

Konferencer og messer KL's Forebyggelsespris 2022: Det er nu tid til at indstille de gode kommunale indsatser

×

Log ind