09. april 2021

Virtuelle forløb om Forbedringsmodellen

Københavns og Aalborg Kommune har udviklet en række virtuelle læringsforløb om Forbedringsmodellen. Forløbet er udviklet sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og er målrettet frontmedarbejderen i sundheds- og omsorgssektoren. Hermed bliver det muligt at tilgå virtuelle forløb om forbedringsmodellen, som er målrettet det kommunale fagpersoner.

Det virtuelle forløb består af seks moduler, hvor kursisten bliver præsenteret for Forbedringsmodellen og de tilhørende metoder. Kursisten får her en grundlæggende viden og forståelse for Forbedringsmodellens opbygning.

 

Det virtuelle læringsforløb er nytænkende og let tilgængeligt, fordi det er adaptivt. Det betyder, at indholdet i kurset løbende tilpasser sig den enkelte kursists niveau. Modulerne er en blanding af tekst, tale, illustrationer og korte film, der knytter sig til den kommunale praksis.

 

Læs mere om forløbet og hvordan du kan tilgå disse her.