13. oktober 2021

Vigtig information til kommunerne ang. influenzavaccination af personale på social-, sundheds- og ældreområdet

Sundhedsstyrelsen opsummerer i vedhæftet brev kort rammerne for influenzavaccination af sundheds- og plejepersonale i sæson 2021/22. Gratis influenzavaccination tilbydes til flere personalegrupper i social-, sundheds- og ældresektoren.

Personalegrupper i sundheds- og plejesektoren tilbydes gratis influenzavaccination

Som det fremgår af bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper er der tilbud om gratis influenzavaccination til nedenstående personalegrupper i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza:

a) Læger.
b) Sygeplejersker.
c) Farmaceuter.
d) Kiropraktorer.
e) Tandlæger.
f) Afspændingspædagoger.
g) Bandagister.
h) Bioanalytikere.
i) Ergoterapeuter.
j) Fysioterapeuter.
k) Jordemødre.
l) Kliniske diætister.
m) Optometrister.
n) Radiografer.
o) Audiologiassistenter.
p) Farmakonomer.
q) Fodterapeuter.
r) Neurofysiologiassistenter.
s) Tandklinikassistenter.
t) Tandplejere.
u) Tandteknikere.
v) Beskæftigelsesvejledere.
w) Plejere.
x) Plejehjemsassistenter.
y) Social- og sundhedsassistenter.
z) Social- og sundhedshjælpere.
aa) Psykologer.
bb) Lægesekretærer.
cc) Sundhedsservicesekretærer.
dd) Portører.
ee) Paramedicinere.
ff) Ambulancebehandlere.
gg) Ambulanceførere.

Som det fremgår af Vejledning til læger om gratis influenzavaccination er øvrigt personale, herunder personale i socialsektoren samt studerende, elever, mv., der varetager funktioner svarende til de ovenfor angivne professioner, og som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza, også omfattet af vaccinationstilbuddet. 

Vaccination af personale organiseres af arbejdspladsen

Vaccination af personale, herunder elever, studerende, mv., forudsættes som hovedregel gennemført på den pågældendes arbejdsplads. Arbejdspladsen skal selv organisere tilbuddet.

Hvis arbejdspladsen ikke har tilknyttet læger, som har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller en anden person der kan vaccinere på en sådan læges ansvar, kan arbejdspladsen fx benytte en vaccinationsklinik, der kommer til arbejdspladsen. Sundheds- og plejepersonale kan ligeledes blive vaccineret hos deres praktiserende læge, på apoteket eller øvrige steder der udbyder vaccination. Den, der vaccinerer, bør spørge til, om den pågældende person tilhører en af de personalegrupper, der tilbydes vaccination, og om vedkommende har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza, men der stilles ikke krav om fremvisning af specifik dokumentation.

Sundhedsstyrelsen henstiller til, at der foreløbigt indtil d. 22. oktober 2021 udelukkende anvendes influenzavacciner til personer omfattet af det gratis influenzavaccinationsprogram. Sundhedsstyrelsen vil løbende vurdere, om det kan være nødvendigt at forlænge denne periode. 

  • PDF

    Brev fra Sundhedsstyrelsen med information til kommuner om influenzavaccination af personale, 12.10.21.pdf

×

Log ind