03. november 2021

Tilmelding til KL's Rekrutteringskonference 2021 er åben

KL afholder den 6. december 2021 Rekrutteringskonference på hotel Nyborg Strand.

Flere hænder til sundheds- og ældreområdet

Inden for en kort årrække bliver vi langt flere ældre. Det er ikke i sig selv en dårlig ting, men det betyder også, at flere borgere får brug for behandling og pleje. Samtidig går mange i sundheds- og ældresektoren på pension. Mange er fortsat på deltid, mens det også er en udfordring at tiltrække og fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Kernevelfærden på ældreområdet er truet. Og der er behov for at finde nye veje til at gøre det mere attraktivt at arbejde i den kommunale social- og sundhedssektor. Løsningerne skal findes i bredden og det kræver et langt, sejt træk, hvor alle aktører tager ansvar, så der også i fremtiden er en værdig behandling og pleje på ældreområdet. Både i dag og om ti år.

KL og Kommunerne er kommet langt og iværksætter løbende indsatser, der skal bidrage til øget rekruttering og fastholdelse i kommunerne. Men vi skal gøre endnu mere.

På KL’s konference om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet mandag den 6. december præsenterer vi KL’s rekrutteringshandlingsplan 2.0 og sætter fokus på tre overordnede temaer, der skal afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet;

 1) Rekruttering til og fastholdelse i social- og sundhedsuddannelserne

 2) Motiverede medarbejdere med de rette kompetencer

 3) Digital velfærd og teknologi.

KL’s rekrutteringskonference er et inspirationsforum, hvor deltagerne får inspiration, konkrete eksempler og værktøjer med hjem, som kan bruges i arbejdet med rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet.

Tilmelding

Du kan se programmet og tilmelde dig til konferencen på nedenstående link

×

Log ind