17. maj 2021

Tilmelding til KL’s Ældrekonference 2021 er nu åben

Grundet COVID-19 var vi desværre nødt til at aflyse Ældrekonferencen 2020, derfor har vi valgt at åbne op for samme program igen i år med overskriften Anderledes Ældreliv.

Alle mennesker er forskellige – også i alderdommen. Vi har forskellige ønsker til livet, og vi kommer med forskellige udfordringer og behov i hverdagen. På konferencen stiller vi skarpt på, hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet kan rumme denne mangfoldighed.

Hvordan imødekommer og håndterer vi bedst ældre med anderledes behov? Fx socialt udsatte ældre, ældre med anden etnisk herkomst og ældre med handicap. Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse ældregrupper? Det er nogle af de spørgsmål, KL rejser på til årets ældrekonference.

Formålet med konferencen er at belyse emnet fra flere vinkler, så både praktikere, forskere og borgere får mulighed for at give deres besyv med. På konferencen vil der således både være mulighed for at få nærmere indblik i de facetter og udfordringer, der følger med et anderledes ældreliv, samt høre mere om, hvordan man som sundhedsprofessionel, plejeansvarlig, leder eller politiker kan udvikle og fremme indsatsen på ældreområdet.

Vi ser frem til at byde jer velkommen fysisk d. 21. september 2021 på Cowell Kolding.

Tilmelding

 

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2021

 

Bestilling af stand i udstillerområdet

Vi har også åbnet for bestilling af stande i udstillerområdet, dog med et begrænset antal ledige pladser grundet COVID-19. 

Bestilling af en stand i udstillerområdet kan tilgås her.